Dance With Me Day

Diákjaink megismerték a partnerországok népzenéjét és néptáncait. A 3. b osztály Galcsik Beatrix vezetésével testnevelés órákon megtanult néhány jellegzetes román, görög, észt, magyar, portugál és olasz tánclépést, majd bemutatták ezeket diáktársaiknak.
A 7.a osztály tanulói Powerpoint bemutatókat készítettek Sajbán Zsuzsanna vezetésével, a partner országok népzenéjével, népi hangszereivel és náptáncával kapcsolatban: