Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése
az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben

EFOP-3.2.5-17-2017-00022

„Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek”.


Kedvezményezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt címe: Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben

Támogatás összege: 56,22 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2019.10.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00022

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A most induló pályázat fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (azaz MTMI) pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya tanácsadás jelenleg nem kellő mértékben tart lépést a változó világ szükségleteivel, a külső szakértők, szervezetek bevonása mellett, az iskolai belső tudásbázis is fejlesztésre szorul. A pedagógusok körében kevés a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. Nincs egységes eszköz és pedagógiai módszertár, hiányzik az egységes képzési/továbbképzési rendszer a pedagógusképzésben, nincs állandó, megbízható információforrás. A továbbtanulási döntések előtti együttműködés hiánya jellemző a pedagógusok és a szülők részéről. A kötelezően előírt egy osztályfőnöki tájékoztatás nem elegendő a pályaválasztás megalapozásához. A tanulók sok esetben valós információkkal sem a foglakozásokról sem a képzésekről nem rendelkeznek, önálló pályainformáció szerzésre és feldolgozásra nem képesek. A pályaorientációt segítő rendezvények legtöbbször túl sok és osztályozatlan információval szolgálnak, amely kiértékelésére a tanuló nem kap segítséget, összezavarodik. További probléma, hogy a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI, angol rövidítés: STEM) kompetenciákkal nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lesz a jövőben Európa-szerte. Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Ezen hivatások felé az orientációt, az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban célszerű elkezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék a matematikát, az informatikát és a természettudományos tárgyakat, így később motiváltabbak és sikeresebbek legyenek e tárgyak tanulása során. A fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgyakhoz fűződő viszonyát. Ezek együttesen segíthetik az e tantárgyakra épülő életpályák vonzerejének növelését.

A pályázat részcéljai:

A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.
A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.
A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Pályaválasztási nap

2018. szeptemberében a 7. és 8. osztályosoknak megrendezésre került a Pályaválasztási Napunk, ahol sok érdekes izgalmas dologgal ismerkedhettek meg a legnagyobbak.