Együtt, testvérként-iskolaközi szemléletformáló program

EFOP-3.1.8.17-2017-00175
„Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek”.

Kedvezményezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt címe: Együtt, testvérként – Hazai és nemzetközi testvér iskolai kapcsolatok ápolása a Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Támogatás összege: 20 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8.17-2017-00175

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A magyar Kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósítását szolgáló Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát az évtized végére 10%-ra csökkenti. A korai iskolaelhagyás különösképpen veszélyezteti a nehéz szociális körülmények között élő, és még inkább a roma tanulókat. Az oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra, ami az ország versenyképességét is jelentősen rontja (szociális ellátórendszer, gazdasági növekedés hiánya, egészségügyi problémák, szegénység öröklődése). A nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma gyermekek kirekesztődésének megszüntetése érdekében alapvetően szükséges az együttnevelést támogató, a társadalmi különállást feloldó oktatás, nevelés kialakítása. Ennek segítségére lehet a testvériskolai kapcsolatok kialakítása, amely során a nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma gyermekek számára lehetőség nyílik a sajátjától eltérő szociális körülmények között élő tanulókkal baráti kapcsolatok kialakítására, mely végső soron hozzájárulhat egy szélesebb kapcsolati tőke meglétéhez. A találkozás lehetősége és a megismerés révén csökkentheti az előítéleteket, erősítheti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Ez segítséget nyújt olyan minták elsajátításában, mely a továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő magatartást eredményezhet. A pályázat keretén belül kötelező óraszámon felüli nyelvoktatás, szakmai előadások, délutáni foglalkozások, tanulmányi- kulturális rendezvények, iskolalátogatások a projektben résztvevő hazai és nemzetközi társintézményben, valamint nyári tábor szervezése valósul meg. A projekt lehetőséget nyújt a tanórákon kívüli hasznos időeltöltésre, kulturális intézmények látogatására, minőségi programok szervezésére, különböző társadalmi hátterű tanulók kapcsolatának elmélyítésére. A most futó pályázat célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli, valamint nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A pályázatban részt vevő iskolák közös a projektet és annak eseményeit, eredményeit bemutató honlapot hoztak létre, mely a http://egyhazmegyetestveriskola.hu/szentgyorgyimre/ linken megtekinthető.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.