Farkas László Szent Gellért díjban részesült

Farkas László, iskolánk pedagógusa a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát kapta, Dr. Ternyák Csaba érsek úrtól

Farkas László 1993.augusztus 1. napjától dolgozik iskolánkban. Már előtte is ebben az épületben munkálkodott 1981 – 1993-ig, az akkor még 5.sz. Általános Iskola pedagógusaként. Azóta többnyire, az 1-4. osztályos gyermekeket tanítja, de hittan – történelem szakos pedagógusként felsőben is többször tanította a gyerekeket. Ezt a nehéz munkát, hivatásnak tekinti, melyet nagy odaadással, lelkiismeretesen végez. Munkabírása, a gyermekek szeretete, a szülőkkel való kapcsolattartása példamutató.

Elkötelezettsége, a pálya iránti alázata, egyházához fűződő kapcsolata, a pályatársak és a fiatal pedagógusok segítése példamutató. Óriási türelemmel, szeretettel fordul a gyerekek, szülők, és pedagógustársai felé. Humorával, kedvességével, alázatosságával, kivívta munkatársai szeretetét.

Az egyház és az iskola érdekében fáradhatatlanul tevékenykedik. A diákmiséken, keresztúti ájtatosságon aktívan részt vesz. Jelen van a szentségimádásokon, litániákon, körmeneten. A Szent István Rádióban rendszeresen vállal rózsafüzér imádságot. Aktív résztvevője, és szervezője az iskolai kirándulásoknak, túrázásoknak, melyek megszervezésével óriási élményeket szerez tanítványainak.

Mind szakmailag, mind lelkileg érett pedagógus, aki nagy alázattal végzi a rá bízott feladatokat.

Szeretettel gratulálunk az elismeréshez! Isten áldását kérve életére, munkájára!