Beiratkozás hirdetmény

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023 /2024 -es oktatási és nevelési évre az
ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA ELSŐ ÉVFOLYAMRA
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskolába

a következő időpontokban történik, személyes megjelenéssel az iskolában:

2023. április 20 -21.(csütörtök, péntek) 8 – 16 óráig

A beiratkozás helye: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.

Az iskolai beiratkozáshoz szükséges közokiratok, melyet kérjük hozzanak magukkal:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
(születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, TAJ kártya),
– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány
és lakcímkártya).
– igazolás a gyermek oktatási azonosítójáról , amit az óvoda állít ki,
– NEK adatlap a diákigazolvány igényléséhez, amit a helyi kormányhivatalban
szerezhetnek be.

Ebben az időszakban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 6. életévüket, és iskolai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló iskolai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az iskolába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Valkó Viktor
igazgató