Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása az egri főegyházmegye oktatási intézményeiben

 

EFOP-3.3.5-17-2017-00003

„Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek”.

Kedvezményezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben

Támogatás összege: 75 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2019.07.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00003

A projekt bemutatása

Számos család számára komoly nehézséget okoz gyermekeik elhelyezése és felügyelete a tanítási szünetekben (a tanév alatti szünetek száma összesen 15 hét), illetve számukra nem megoldott az aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése. A köznevelési rendszer jelenleg nem tud megfelelő megoldási lehetőséget kínálni a tanítási szünetekben a tanulók szabadidő eltöltésére.

Jelen pályázat célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. A projekt célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Tekintse meg a pályázat honlapját

 

A pályázat facebook oldala

 

Beszámoló a kurzusról

Az Olde Vechte Foundation által a hollandiai Ommenben vettünk részt egy 6 napos kurzusban, 2017. augusztus 25-30 között. A “Maths ‘n’ Moves” kurzus során betekintést nyerhettünk abba, hogyan lehet felhasználni a mozgás és tánc elemeit a matematika oktatásában, illetve adaptálási lehetőségeit más tantárgyak oktatása során.  A projekt egy alternatív oktatási módszerre épül, mely jelenleg még  kezdeti stádiumban van.

Az első részben a matematika, a testmozgás és a tanulás közötti kapcsolatra vonatkozó alapvető fogalmak kerültek bevezetésre, valamint a módszer elméleti hátteréről tanultunk előadások formájában.

A tanfolyam olyan modulokat tartalmazott, amelyek konkrét matematikai fogalmakat tanítottak testmozgással. Minden modul 4 lépésben került bemutatásra: Matematikai fogalmak, Tánctervek, Gyakorlat és Visszacsatolás. Emellett Etnomatematikai workshopok is megrendezésre kerültek, hogy alternatívát kínáljanak a matematika tanításában testmozgással.

A képzés utolsó részében létrehoztuk saját moduljainkat, és bemutattuk őket a csoportnak. A bemutatott modulnak elkészítettük a részletes óratervét, melyeket jó gyakorlatként összegyűjtöttünk és az Olde Vechte Foundation a későbbiekben ezt publikálta.

Gyakoroltuk a történetek kitalálását és prezentálását mozgással összekötve, melyek szorosan kapcsolódtak a matematikához és a művészetekhez.

A kurzus utolsó fázisában disszeminációs ötleteket kaptunk és osztottunk meg egymással, valamint gyakorlati tanácsokat arra vonatkozólag, hogyan lehet a módszert alkalmazni, beültetni saját tanítási gyakorlatunkba.

Megvitattuk azt is, hogyan szolgálja a kurzuson elsajátított tematika és módszer az iskolai fejlesztési tervet.

Ezen túlmenően az utolsó napon lehetőség nyílt az ötletek és jó gyakorlatok cseréjére a csoporton belül. A tréninget egy koreográfus és több tréner vezette.

A projekt megvalósulását az Európai Unió támogatta.

Sajbán Zsuzsanna és Csépányé Ipacs Katalin

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.