Kulturális programok megvalósítása az érseki vagyonkezelő központ gondozásában

EFOP-3.3.2-16-2016-00279

„Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek”.

Kedvezményezett: Érseki Vagyonkezelő Központ

Projekt címe: Kulturális programok megvalósítása az érseki vagyonkezelő központ gondozásában

Támogatás összege: 25 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2019. 08. 31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00279

A projekt bemutatása

Magyarországon jelentős az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, és a tanulók társadalmi-gazdasági háttere jelentősen befolyásolja a teljesítményüket. A diákok átlagos teljesítménye az alapkészségek terén az OECD 2012. évi nemzetközi tanulói teljesítménymérése (PISA-felmérés) alapján az uniós átlag alatt volt, és nőtt a gyengén teljesítők aránya 2009 és 2012 között. A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya 11,8 %, mely az EU 2020 Stratégia szerint is csökkentendő. A kulturális intézmények küldetésük, társadalmi szerepvállalásuk okán, sokoldalú szolgáltatásaik és komplex tevékenységrendszerük révén hatékony eszközei a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok integrációja megvalósításának. A kulturális intézmények fontos szerepet játszanak abban, hogy a nevelési-oktatási intézmények tanulói számára nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmakat biztosítsanak. A megvalósuló pályázati konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett jelen pályázati konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint. A pályázattal elérni kívánt részcélok:

  • a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,
  • a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Tekintse meg a pályázat honlapját

A pályázat facebook oldala

Beszámoló a kurzusról

 

Az Olde Vechte Foundation által a hollandiai Ommenben vettünk részt egy 6 napos kurzusban, 2017. augusztus 25-30 között. A “Maths ‘n’ Moves” kurzus során betekintést nyerhettünk abba, hogyan lehet felhasználni a mozgás és tánc elemeit a matematika oktatásában, illetve adaptálási lehetőségeit más tantárgyak oktatása során.  A projekt egy alternatív oktatási módszerre épül, mely jelenleg még  kezdeti stádiumban van.

Az első részben a matematika, a testmozgás és a tanulás közötti kapcsolatra vonatkozó alapvető fogalmak kerültek bevezetésre, valamint a módszer elméleti hátteréről tanultunk előadások formájában.

A tanfolyam olyan modulokat tartalmazott, amelyek konkrét matematikai fogalmakat tanítottak testmozgással. Minden modul 4 lépésben került bemutatásra: Matematikai fogalmak, Tánctervek, Gyakorlat és Visszacsatolás. Emellett Etnomatematikai workshopok is megrendezésre kerültek, hogy alternatívát kínáljanak a matematika tanításában testmozgással.

A képzés utolsó részében létrehoztuk saját moduljainkat, és bemutattuk őket a csoportnak. A bemutatott modulnak elkészítettük a részletes óratervét, melyeket jó gyakorlatként összegyűjtöttünk és az Olde Vechte Foundation a későbbiekben ezt publikálta.

Gyakoroltuk a történetek kitalálását és prezentálását mozgással összekötve, melyek szorosan kapcsolódtak a matematikához és a művészetekhez.

A kurzus utolsó fázisában disszeminációs ötleteket kaptunk és osztottunk meg egymással, valamint gyakorlati tanácsokat arra vonatkozólag, hogyan lehet a módszert alkalmazni, beültetni saját tanítási gyakorlatunkba.

Megvitattuk azt is, hogyan szolgálja a kurzuson elsajátított tematika és módszer az iskolai fejlesztési tervet.

Ezen túlmenően az utolsó napon lehetőség nyílt az ötletek és jó gyakorlatok cseréjére a csoporton belül. A tréninget egy koreográfus és több tréner vezette.

A projekt megvalósulását az Európai Unió támogatta.

                                                           Sajbán Zsuzsanna és Csépányé Ipacs Katalin

                                    This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.