Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00545

„Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek”.

Kedvezményezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 25,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.02

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00545

A projekt bemutatása

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szivességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományörző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Tekintse meg a pályázat honlapját

A pályázat facebook oldala

Beszámoló a kurzusról

Az Olde Vechte Foundation által a hollandiai Ommenben vettünk részt egy 6 napos kurzusban, 2017. augusztus 25-30 között. A “Maths ‘n’ Moves” kurzus során betekintést nyerhettünk abba, hogyan lehet felhasználni a mozgás és tánc elemeit a matematika oktatásában, illetve adaptálási lehetőségeit más tantárgyak oktatása során.  A projekt egy alternatív oktatási módszerre épül, mely jelenleg még  kezdeti stádiumban van.

Az első részben a matematika, a testmozgás és a tanulás közötti kapcsolatra vonatkozó alapvető fogalmak kerültek bevezetésre, valamint a módszer elméleti hátteréről tanultunk előadások formájában.

A tanfolyam olyan modulokat tartalmazott, amelyek konkrét matematikai fogalmakat tanítottak testmozgással. Minden modul 4 lépésben került bemutatásra: Matematikai fogalmak, Tánctervek, Gyakorlat és Visszacsatolás. Emellett Etnomatematikai workshopok is megrendezésre kerültek, hogy alternatívát kínáljanak a matematika tanításában testmozgással.

A képzés utolsó részében létrehoztuk saját moduljainkat, és bemutattuk őket a csoportnak. A bemutatott modulnak elkészítettük a részletes óratervét, melyeket jó gyakorlatként összegyűjtöttünk és az Olde Vechte Foundation a későbbiekben ezt publikálta.

Gyakoroltuk a történetek kitalálását és prezentálását mozgással összekötve, melyek szorosan kapcsolódtak a matematikához és a művészetekhez.

A kurzus utolsó fázisában disszeminációs ötleteket kaptunk és osztottunk meg egymással, valamint gyakorlati tanácsokat arra vonatkozólag, hogyan lehet a módszert alkalmazni, beültetni saját tanítási gyakorlatunkba.

Megvitattuk azt is, hogyan szolgálja a kurzuson elsajátított tematika és módszer az iskolai fejlesztési tervet.

Ezen túlmenően az utolsó napon lehetőség nyílt az ötletek és jó gyakorlatok cseréjére a csoporton belül. A tréninget egy koreográfus és több tréner vezette.

A projekt megvalósulását az Európai Unió támogatta.

Sajbán Zsuzsanna és Csépányé Ipacs Katalin

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.